POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SKLEPU „SKLEP.BRANDINGARNIA.PL”

Co znajdziesz w tym dokumencie i do kogo jest on adresowany?

Polityka opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, Twoje prawa z tym związane, a także zasady używania tzw. ciasteczek (plików cookies)w naszym sklepie.

Ten dokument jest dla Ciebie, jeśli:

 • dokonujesz zakupu w naszym sklepie,
 • po prostu korzystasz ze strony sklepu lub korespondujesz z nami za pośrednictwem e-maila.

Ten dokument stworzyliśmy, aby z jednej strony dać Ci pełną i napisaną „ludzkim językiem” informację nt. ochrony Twojej prywatności, a z drugiej wywiązać się z obowiązków nałożonych przepisami tzw. RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

Sklepem internetowym dostępnym pod adresem www.sklep.brandingarnia.pl administruje Beatriz Pongelupe Leite de Castro, który prowadzi firmę BRANDINGARNIA Beatriz Pongelupe Leite de Castro

Moje dane kontaktowe to:

 • e-mail: hello@brandingarnia.pl
 • adres korespondencyjny: Aleja 700-Lecia 14/48, Toruń 87-100

Jakie dane osobowe przetwarzamy i po co?

Będziemy przetwarzać Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe takiej jak telefon i adres e-mail, a także dane dotyczące sposobu płatności jakich używasz (np. numer Twojego rachunku bankowego), a także dane o charakterze informatycznym (jak np. nr IP komputera), po których zasadniczo jednak nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię jako konkretnej osoby).

Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja zawartej umowy sprzedaży (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzamy dane osobowe również w celu realizacji nałożonych prawem obowiązków – w szczególności chodzi tu o przepisy podatkowe (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kolejnym celem przetwarzania jest realizacja naszych usprawiedliwionych interesów takich jak marketing usług własnych (także przy wykorzystaniu plików cookies oraz przez newsletter), zapewnienie bezpieczeństwa strony i wykrywanie nadużyć (np. poprzez gromadzenie tzw. logów serwera), dochodzenie i obrona przed ew. roszczeniami (np. dochodzenie należności za produkty) czy prowadzenie korespondencji (np. gromadzenie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi, gdy napiszesz do nas na skrzynkę e-mail) (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane związane z realizacją zawartej umowy będziemy przechowywać do czasu przedawnienia wszelkich związanych z nią zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych (zazwyczaj jest do 5 lat od zakończenia roku, w którym skończyliśmy wykonywać umowę – tj. np. od dokonania sprzedaży lub zamknięcia konta w sklepie). Inne dane, jak np. związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania, będziemy przetwarzać przez nie dłuższy niż dwa lata od udzielenia odpowiedzi/ załatwienia sprawy lub innego zdarzenia, powodującego przetwarzanie danych.

Komu przekazuję Twoje dane?

Twoje dane zachowujemy tylko dla siebie, a inne firmy, osoby czy instytucje będą miały dostęp wyłącznie w celu realizacji umowy lub gdy przepisy prawa nakazują mi ich przekazanie. Będą to zatem m.in.:

 • firma home.pl S.A. (ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin) świadcząca dla nas usługę hostingu dla naszego sklepu i poczty elektronicznej,
 • PayPro Spółka Akcyjna (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), będąca naszym dostawcą usług płatniczych w ramach systemu Przelewy24,
 • UAB “MailerLite” (J. Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Litwa) będąca dostawcą systemu MailerLite, którego używamy do wysyłki mailingu,
 • Fakturownia Sp. z o.o. (ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa) będąca dostawcą naszego systemu do wystawiania dokumentów księgowych,
 • Google Ireland LTD (Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia) będąca dostawcą narzędzia analitycznego Google Analytics,
 • Facebook Ireland LTD (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) będąca dostawcą narzędzia reklamowego Pixel,
 • organy skarbowe, sądy i inne urzędy,
 • banki oraz firmy pocztowe i kurierskie.

W związku ze współpracą z niektórymi z powyższych firm, Twoje dane osobowe mogą trafić poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wiąże się to z lokalizacją serwerów), gdzie poziom ochrony prawnej Twoich danych osobowych może inny niż na terenie EOG. Zawsze jednak odbywa się to na podstawie instrumentów prawnych gwarantujących odpowiedni stopień ochrony, takich jak tzw. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych?

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych,
 • ich sprostowania swoich danych, jeśli są nieaktualne,
 • usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania (pamiętaj jednak, że nie są to prawa bezwzględne i musisz mieć do tego odpowiednią podstawę zawartą w art. 17 i 18 RODO – chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy dane byłyby przetwarzane przez nas nielegalnie),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawy takiego sprzeciwu znajdziesz w art. 21 RODO)
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (lub innej zgody, do której stosuje się przepisy RODO – takiej jak zgoda na newsletter lub używanie plików cookies).
 • przenoszenia swoich danych do innego administratora.

Zawsze, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego w sprawach danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Choć taką skargę możesz złożyć bezpośrednio, zachęcamy Cię każdorazowo do uprzedniego skontaktowania się z nami.

Co to są pliki cookies i po co ich używamy?

Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookies nie prowadzi do zidentyfikowania Cię przez nas jako konkretnej osoby. Może jednak zdarzyć się tak, że podmioty takie jak Google czy Facebook, z których narzędzi korzystamy (poniżej znajdziesz ich opis) połączą dane gromadzone na naszej stronie z danymi, które już na Twój temat posiadają (np. z racji posiadania konta Google czy na Facebooku) i będą w stanie przypisać je do Twojej osoby – nie mamy jednak na to wpływu ani też nie uzyskujemy dostępu do tych danych.

Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania Serwisu, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Ciebie zgody. Używamy następujących rodzajów plików cookies:

 • niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu
 • funkcjonalne – ułatwiające korzystanie ze sklepu np. poprzez zapamiętanie Twoich preferencji użytkownika,
 • analityczne – pozwalają nam zbierać dane statystyczne nt. zachowań użytkowników m.in. mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie sklepu i skuteczniej go promować,
 • reklamowe – pozwalają nam kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w innych serwisach, w oparciu o dane zgromadzone podczas wizyty na naszej stronie.

W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu.

Masz możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookies za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:

Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Google Chrome/ Android – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

Safari (wersja iOS) – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

Jakie stosujemy narzędzia analityczne i reklamowe, które wykorzystują pliki cookies innych podmiotów? Jak one działają?

Korzystamy z systemu Google Analytics. Jest to narzędzie analityczne dostarczane przez Google Ireland Ltd, które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do sklepu, sposobu korzystania przez użytkowników ze sklepu i tworzenie statystyk, które pomagają nam optymalizować budowę sklepu i ulepszać jego promocję. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Twoim przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Używamy teżnarzędzia Pixel dostarczanego przez Facebook Ireland Ltd., które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników z naszego sklepu, w celu kierowania do nich przez nas spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook (tj. opartych o analizę ich zachowań). Z narzędzia Pixel korzystamy aby wyświetlać nasze reklamy tym użytkownikom portalu Facebook oraz Instagram (a także w innych serwisach uczestniczących w sieci reklamowej Facebook Audience Network), którzy wyrazili zainteresowanie naszymi treściami lub wykazują cechy mogące wskazywać na potencjalne zainteresowanie sklepem (np. określone zainteresowania). Za pomocą narzędzia Pixel tworzymy też tzw. grupy odbiorców podobnych (osoby, które wykazują statystycznie podobne cechy do naszych dotychczasowych odbiorców lub użytkowników sklepu), którym wyświetlamy nasze reklamy. Pixel pozwala również mierzyć skuteczność reklam umieszczanych na Facebooku (np. poprzez pomiar konwersji). Facebook niezależnie od nas może również wykorzystywać opisane wyżej dane (np. o odwiedzeniu naszej strony internetowej) dla własnych celów, a także przyporządkowywać Twoje dane nt. korzystania ze sklepu z wcześniej zebranymi danymi na Twój temat. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, możesz zadecydować zadecydować o niestosowaniu Pixela w Twoim przypadku. Możesz także zarządzać ustawieniami prywatności w ramach Twojego profilu na Facebooku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych możesz przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Swoimi ustawieniami dotyczącymi reklam na Facebooku możesz zarządzać pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Shopping cart0
Brak produktów w koszyku!
Continue shopping
0